Pamela van Dongen

+31 (0)6 22 28 72 38
vandongen@dlradvocaten.nl

Van Dongen staat verdachten bij in iedere fase van het strafproces. U kunt bij haar terecht voor alle (commune) strafzaken, zoals onder andere geweldsdelicten, overtredingen van de Opiumwet, fraude en witwassen, maar ook voor complexe strafzaken betreffende bijvoorbeeld georganiseerde misdaad en levensdelicten. 

Op dit moment treedt zij op als advocaat in een van de omvangrijkste liquidatieonderzoeken in Nederland, het proces Eris, dat gericht is tegen leden van de motorclub Caloh Wagoh. 

Van Dongen is specialist in het verlenen van bijstand in cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden. Zij werkte zes jaar als advocaat bij Baumgardt Strafcassatie Advocatuur.

Inmiddels zijn meer dan 500 uitspraken van de Hoge Raad gepubliceerd waarin zij de verdachte heeft bijgestaan. Enkele spraakmakende cassatiezaken waarin zij als advocaat heeft opgetreden betreffen het grote liquidatieproces Passage, de Kaatsheuvelse moordzaak (mr. Big-methode) en de Diamantroof op Schiphol. 

Van Dongen is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en aspirant-lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).  

Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Strafrecht en Cassatie (strafrecht). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


    Contact