Strafcassatie

Bent u het niet eens met de veroordeling door het gerechtshof in hoger beroep? Dan kunt u tegen die uitspraak in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om cassatie in te stellen tegen beslissingen van de rechtbank. De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland en dus de laatste instantie waar u uw recht kunt halen.

Ons kantoor beschikt over de specialistische kennis én ruime ervaring die noodzakelijk is in deze bijzondere procedure. De cassatieprocedure bij de Hoge Raad verschilt namelijk van de procedure bij de rechtbank en het hof. Zo is de procedure volledig schriftelijk (er is dus in principe géén fysieke zitting) en is bijstand van een advocaat verplicht. Daarnaast kijkt de Hoge Raad niet opnieuw naar de feiten, maar wordt slechts getoetst of het recht juist is toegepast en de rechter de uitspraak begrijpelijk en voldoende heeft gemotiveerd. 

Wij behandelen alleen cassatiezaken op het gebied van het strafrecht. Dit doen wij zowel betalend als op basis van een toevoeging (pro deo). 

Niet in alle cassatiezaken is het zinvol om een zogenaamde “cassatieschriftuur” op te stellen en in te dienen bij de Hoge Raad. Wij zullen daarom eerst beoordelen of het in uw zaak mogelijk is om zo’n cassatieschriftuur op te stellen. Indien dit niet het geval is, ontvangt u van ons een negatief advies.

Onze specialisatie in cassatieprocedures biedt ons tevens een uniek voordeel in strafzaken in hoger beroep. Wij weten immers hoe de Hoge Raad uitspraken van het hof beoordeelt en waar de kansen liggen. Zo kunnen wij verzoeken en verweren zo inkleden dat deze voldoen aan de eisen die de Hoge Raad hieraan stelt. Deze werkwijze vergroot niet alleen de kansen in hoger beroep, maar ook in de cassatieprocedure.


    Contact