Menco Rasterhoff

+31 (0)6 83 63 15 42
rasterhoff@dlradvocaten.nl

Rasterhoff adviseert en verdedigt personen en ondernemingen die in aanraking komen of dreigen te komen met het strafrecht en het handhavend bestuursrecht. Hij heeft bijzondere interesse in het financieel-economische strafrecht, zoals BTW-fraude, arbeidsongevallen en witwassen. Daarnaast legt hij zich toe op zaken die verband houden met de Opiumwet. Daarbij kan het gaan om verdediging in een concrete strafzaak over invoer van verdovende middelen of het telen van hennep, maar ook advisering in het kader van bijvoorbeeld de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Verder treedt hij op in zaken op het gebied van digitale criminaliteit (cybercrime). Daarbij kan worden gedacht aan internetoplichting of hacking.

Voordat hij advocaat werd, heeft Rasterhoff als senior juridisch medewerker bij het gerechtshof Amsterdam gewerkt, waar hij ruime ervaring opdeed met de behandeling van zeer omvangrijke strafzaken in hoger beroep.

Daarna werkte hij zes jaar als advocaat bij De Roos & Pen. 

Rasterhoff is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland. Hij behandelt als advocaat geen zaken in dat arrondissement.

Rasterhoff heeft de bestuursrechtelijke specialisatieopleiding aan de Grotius Academie afgerond.

Hij is als medeoprichter en redacteur verbonden aan het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS). Eerder was hij als redacteur verbonden aan de Nieuwsbrief Rechtspraak Europa en het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht.

Rasterhoff is lid van verdienste van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA), van welke vereniging hij jarenlang vice-voorzitter was.

Rasterhoff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Publicaties


    Contact