+31 (0)6 22 28 72 38
vandongen@dlradvocaten.nl

Pamela van Dongen

Van Dongen staat verdachten bij in iedere fase van het strafproces. U kunt bij haar terecht voor alle (commune) strafzaken, zoals onder andere geweldsdelicten, overtredingen van de Opiumwet, fraude en witwassen, maar ook voor complexe strafzaken betreffende bijvoorbeeld georganiseerde misdaad en levensdelicten. 

Op dit moment treedt zij op als advocaat in een van de omvangrijkste liquidatieonderzoeken in Nederland, het proces Eris, dat gericht is tegen leden van de motorclub Caloh Wagoh. 

Van Dongen is specialist in het verlenen van bijstand in cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden. Zij werkte zes jaar als advocaat bij Baumgardt Strafcassatie Advocatuur.

Inmiddels zijn meer dan 500 uitspraken van de Hoge Raad gepubliceerd waarin zij de verdachte heeft bijgestaan. Enkele spraakmakende cassatiezaken waarin zij als advocaat heeft opgetreden betreffen het grote liquidatieproces Passage, de Kaatsheuvelse moordzaak (mr. Big-methode) en de Diamantroof op Schiphol. 

Van Dongen is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en aspirant-lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).  

Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Strafrecht en Cassatie (strafrecht). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


+31 (0)6 54 79 81 23
vanleusden@dlradvocaten.nl

Rick van Leusden

Van Leusden staat verdachten bij in strafzaken van uiteenlopende aard. Een van zijn specialismen is het verkeersstrafrecht. Hij helpt beroepschauffeurs en particulieren die worden verdacht van onder meer betrokkenheid bij dodelijke verkeersongevallen, ongevallen met letsel, rijden onder invloed van alcohol of drugs, ingevorderde rijbewijzen en doorrijden na een ongeval. Verkeerszaken kunnen grote impact hebben op verdachten, die zelf immers ook vaak slachtoffer zijn van een speling van het lot. Dan is goede, gespecialiseerde en snelle hulp een absoluut vereiste.

De grootste transport- en logistieke ondernemingen van Nederland behoren tot zijn cliënten. Hij verdedigde met succes vrachtwagenchauffeurs van Noord tot Zuid. Op dit moment heeft hij ongeveer 4.000 beroepschauffeurs onder zijn hoede. Ook verdedigde hij chauffeurs in het openbaar vervoer, politiemensen en ambulancemedewerkers die bij verkeerszaken betrokken raakten. Rick schrijft columns voor de website Transport Online.

In het verleden deed Van Leusden veel strafrechtelijke praktijkervaring op binnen de rechterlijke macht. Hij was werkzaam als griffier bij de rechtbank Midden-Nederland en het gerechtshof Amsterdam. Honderden kleine, middelgrote en megazaken gingen door zijn vingers. Deze ervaring komt goed van pas in zijn strafrechtpraktijk. Ook was hij 4 jaren werkzaam als docent strafrecht en strafprocesrecht en wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Hij doceerde in alle strafrechtelijke bachelorvakken en werkte mee aan een groot onderzoek naar pro-formazittingen. Rick geeft les aan advocaten en cursussen ‘verkeersstrafrecht’ aan bedrijven.

Behalve verdachten in verkeerszaken helpt hij ook verdachten van gewelds- en drugsdelicten en staat hij veroordeelden bij in de gratieprocedure. Voorheen verdedigde hij cliënten die in cassatieberoep gingen bij de Hoge Raad. Hij was een
van de cassatieadvocaten in een van de grootste justitiële onderzoeken naar een reeks liquidaties: het Passage-proces.

Rick van Leusden

Van Leusden staat verdachten bij in strafzaken van uiteenlopende aard. Een van zijn specialismen is het verkeersstrafrecht. Hij helpt beroepschauffeurs en particulieren die worden verdacht van onder meer betrokkenheid bij dodelijke verkeersongevallen, ongevallen met letsel, rijden onder invloed van alcohol of drugs, ingevorderde rijbewijzen en doorrijden na een ongeval. Verkeerszaken kunnen grote impact hebben op verdachten, die zelf immers ook vaak slachtoffer zijn van een speling van het lot. Dan is goede, gespecialiseerde en snelle hulp een absoluut vereiste.

De grootste transport- en logistieke ondernemingen van Nederland behoren tot zijn cliënten. Hij verdedigde met succes vrachtwagenchauffeurs van Noord tot Zuid. Op dit moment heeft hij ongeveer 4.000 beroepschauffeurs onder zijn hoede. Ook verdedigde hij chauffeurs in het openbaar vervoer, politiemensen en ambulancemedewerkers die bij verkeerszaken betrokken raakten. Rick schrijft columns voor de website Transport Online.

In het verleden deed Van Leusden veel strafrechtelijke praktijkervaring op binnen de rechterlijke macht. Hij was werkzaam als griffier bij de rechtbank Midden-Nederland en het gerechtshof Amsterdam. Honderden kleine, middelgrote en megazaken gingen door zijn vingers. Deze ervaring komt goed van pas in zijn strafrechtpraktijk. Ook was hij 4 jaren werkzaam als docent strafrecht en strafprocesrecht en wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Hij doceerde in alle strafrechtelijke bachelorvakken en werkte mee aan een groot onderzoek naar pro-formazittingen. Rick geeft les aan advocaten en cursussen ‘verkeersstrafrecht’ aan bedrijven.

Behalve verdachten in verkeerszaken helpt hij ook verdachten van gewelds- en drugsdelicten en staat hij veroordeelden bij in de gratieprocedure. Voorheen verdedigde hij cliënten die in cassatieberoep gingen bij de Hoge Raad. Hij was een van de cassatieadvocaten in een van de grootste justitiële onderzoeken naar een reeks liquidaties: het Passage-proces.

+31 (0)6 54 79 81 23
vanleusden@dlradvocaten.nl


+31 (0)6 83 63 15 42
rasterhoff@dlradvocaten.nl

Menco Rasterhoff

Rasterhoff adviseert en verdedigt personen en ondernemingen die in aanraking komen of dreigen te komen met het strafrecht. Hij heeft bijzondere interesse in het financieel-economische strafrecht, zoals BTW-fraude, arbeidsongevallen en witwassen. Daarnaast legt hij zich toe op zaken die verband houden met de Opiumwet. Daarbij kan het gaan om verdediging in een concrete strafzaak over invoer van verdovende middelen of het telen van hennep, maar ook advisering in het kader van bijvoorbeeld de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Verder treedt hij op in zaken op het gebied van digitale criminaliteit (cybercrime). Daarbij kan worden gedacht aan internetoplichting of hacking.

Voordat hij advocaat werd, heeft Rasterhoff als senior juridisch medewerker bij het gerechtshof Amsterdam gewerkt, waar hij ruime ervaring opdeed met de behandeling van zeer omvangrijke strafzaken in hoger beroep.

Daarna werkte hij zes jaar als advocaat bij De Roos & Pen. 

Rasterhoff is vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Rasterhoff is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland. Rasterhoff heeft de bestuursrechtelijke specialisatieopleiding aan de Grotius Academie afgerond.

Hij is als mede-oprichter en redacteur verbonden aan het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS). Eerder was hij als redacteur verbonden aan de Nieuwsbrief Rechtspraak Europa en het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht.

Rasterhoff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


    Contact